Константин Скопцов - "The Building of Noah

Константин Скопцов (Одесса) Константин Скопцов - "The Building of Noah
Картина "The Building of Noah Константин Скопцов в разрешении 3711x2442

панно на коже , техника авторская .