Константин Скопцов - "The spirit of the heavenly Rhino"

Константин Скопцов (Одесса) Константин Скопцов - "The spirit of the heavenly Rhino"
Картина "The spirit of the heavenly Rhino" Константин Скопцов в разрешении 1576x1124