Константин Скопцов - " The alchemical Wedding of the Divine Twins"

Константин Скопцов (Одесса) Константин Скопцов - " The alchemical Wedding of the Divine Twins"
Картина " The alchemical Wedding of the Divine Twins" Константин Скопцов в разрешении 3781x2479

Панно на коже .Авторские техники .Работа в рулоне .